Akhlaq yang Baik

Apa keutamaan akhlaq yang baik?

 • Membawa ke surga
 • Menggapai derajat yang tinggi
 • Mendapatkan keutamaan
 • Tambahan timbangan amal
 • Dicintai Allah
 • Menyempurnakan keimanan
 • Dekat dengan Rasulullah kelak di akhirat

Apa akibat akhklaq yang buruk?

 • Merusak amal
 • Menjadi bangkrut di hari kiamat
 • Jauh dari Rasulullah kelak di akhirat
 • Masuk neraka

Apa itu akhlaq yang baik?

 • Jangan berbuat buruk sehingga manusia sekitar aman dari lisan dan tangan kita
 • Jika ditimpa keburukan, jadikan pelajaran, jangan berniat membalas
 • Menghormati manusia dengan kata-kata dan perbuatan

Dari mana munculnya akhlaq?

 • Hati yang mendorong kepada kelakuan binatang
 • Hati yang mendorong kepada kelakuan Syetan
 • Hati yang mendorong kepada kelakuan Malaikat

Kepada siapa perlu ber-akhlaq baik?

 • Orang tua
 • Kerabat
 • Tetangga
 • Sesama muslim
 • Sesama makhluq

Bagaimana cara mendapatkan akhlaq yang baik?

 • Do’a memohon akhlaq yang baik
 • Bersungguh-sungguh untuk mendapat akhlaq yang baik
 • Bergaul dengan orang-orang yang ber-akhlaq baik

(materi ini didapatkan dari Syaikh Dr Kholil Al-Harbi –imam di salah satu masjid di Madinah yang kebetulan sedang berkunjung ke Bandung– dalam paparan beliau di Masjid Salman ITB pada Kamis 13 November 2008 ba’da zhuhur)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *